Základná škola s materskou školou Trstín 457 Riaditeľ: Mgr. Alena Uhrovičová

Tsrtín 369
91905 Trstín

Mesto/obec
Trstín