Popis služby: Pri predaji hnuteľného majetku sa mesto/obec riadi podľa platného VZN o zásadách hospodárenia s majetkom. Obec na Úradnej tabuli upovedomí o prebytočnom hnuteľnom majetku určenom na následný predaj.

Komu je služba určená: Občan a Podnikateľ
 
Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu predaja hnuteľného majetku obce.
 
Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť občana/podnikateľa o odkúpenie hnuteľného majetku obce.
 
Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.
 
Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno
 
Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie
 
Je služba spoplatňovaná: Nie

 


Dátum zverejnenia: 15.02.2019

Dátum poslednej zmeny: 26.02.2019

Dátum platnosti: 19.11.2018 - nezadany

Predaj hnuteľného majetku obce (mesta)

Legislatíva

  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  • VZN obce

Poplatky

Služba nie je spoplatnená