Kontakt

Kancelária prvého kontaktu zabezpečuje

  • priamy kontakt medzi verejnosťou a výkonným aparátom samosprávy hlavného mesta,
  • poskytovanie informácií verejnosti o fungovaní samosprávy, jej orgánoch a orgánoch štátnej správy,
  • poskytovanie všeobecných informácií o činnosti magistrátu na jeho jednotlivých úsekoch a komplexných informácií k žiadostiam fyzických a právnických osôb, vrátane kontroly ich správnosti,
  • výkon osvedčovania listín a podpisov,
  • poskytovanie bezplatného prístupu k internetu v priestore vyhradenom pre tento účel.

ADRESA

Obec Trstín
Trstín 95
919 05 Trstín


NÁVŠTEVNÁ DOBA

Pondelok 7:30 - 11:30 13:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:30 13:00 - 15:30
Streda 7:30 - 11:30 13:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 11:30 13:00 - 15:30
Piatok 7:30 - 11:30 13:00 - 14:00

Obec Trstín
Trstín 95
919 05 Trstín

Kontakty

Mobil:

Telefón: +421 33 5589262

Web: http://www.trstin.sk

E-mail: starostka@trstin.sk

IČO: 00313122

DIČ: 2021175739

Bankové spojenie

IBAN: