Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 27.03.2018
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Trstín
Porucha cestnej svetelnej signalizácie Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 05.04.2018
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Trstín