Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 27.03.2018
Stav: Vyriešené

Trstín

Mesto/obec
Trstín
Porucha cestnej svetelnej signalizácie Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 05.04.2018
Stav: Vyriešené

Trstín

Mesto/obec
Trstín
Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 28.03.2019
Stav: Vyriešené

Trstín

Mesto/obec
Trstín